Üdvözlet a szemelyisegtipusok.hu honlapon!Bevezető

A személyiségtípusok témakör:

 • Emberi megfigyeléseken alapul
 • Nincs tudományosan bizonyítva

Ebből fakadóan:

 • Nem szabad elhinni, amit az interneten olvasunk, hallunk és látunk!
 • Nem szabad kizárólag erre alapozni az életünk döntéseit!

A honlap céljai:

 • Segíteni az önismeretben
 • Segíteni a kapcsolatok megértésében
 • Egységes rendszerbe foglalni több személyiségtípus-modellt
 • Megfogalmazni egy olyan modellt, amely lehetővé teszi a tudományos vizsgálatokat

A megfogalmazott modell alapjai:

 • Bibliai ember modell:
  • Csia Lajos
  • Vankó Zsuzsa
 • Ősi archetípusok:
  • A harcosból / harcosnőből east hős / hősnő lesz
  • A szeretetet kapó fiúból / lányból east szeretetet adó apa / anya lesz
  • A fiú / lány gyermekből east apa (király) / anya (királynő) lesz
  • A koraérett fiatal fiúból / lányból east bölcs férfi / nő lesz
 • Ókori görög személyiségtípus-modell:
  • Hippokratész-Galénosz
 • Újkori pszichológiai személyiségtípus-mdellek:
  • Carl Gustav Jung
  • DISC (Persolog)
  • Myers-Briggs (MBTI)
  • Socionics (Model A)
  • Big5 (OCEAN)
  • Enneagram
 • Mai személyiségtípus kutatók munkái:
  • Linda Berens
  • John Beebe
  • David Keirsey
  • Gary Thomas

A személyiségtípusokról általában

A személyiségtípus az embernek csak egy tulajdonsága a sok közül, mégis hasznos lehet ismerni a saját és a körülöttünk élők személyiségtípusát, hogy jobban tudjunk együttműködni egymással.

Az ember három főbb egységből áll:

 1. Szív (szándék, akarat, az ember lényének központja)
 2. Lélek
 3. Test


 1. Miért? - Szív (szándék, akarat, az ember lényének központja)

  1. Aszkéta

   • "Jó akarok lenni."
   • "Ésszerű, tárgyilagos ember vagyok."
   • "Általában igazam van. Jobb lenne a világ, ha az emberek hallgatnának rám."


  2. Gondoskodó

   • "Szeretve akarom érezni magam."
   • "Gondoskodó, szerető ember vagyok."
   • "Mindig szeretek. Az emberek nem szeretnek annyira, mint amennyire én szeretem őket."


  3. Aktivista

   • "Értékesnek akarom érezni magam."
   • "Kiváló, hatékony ember vagyok."
   • "Felsőbbrendű vagyok. Mások féltékenyek rám."


  4. Érzékelő

   • "Önmagam akarok lenni."
   • "Intuitív, érzékeny ember vagyok."
   • "Más vagyok, mint mások. Úgy érzem, nem igazán illeszkedek be.


  5. Intellektuális

   • "Hozzáértő akarok lenni."
   • "Intelligens, okos ember vagyok."
   • "Annyira okos vagyok, hogy senki más nem érti és nem értékeli, amit tudok."


  6. Hagyománytisztelő

   • "Támogatást és vezetést akarok kapni."
   • "Elkötelezett, megbízható ember vagyok."
   • "Megbízható vagyok, és azt teszem, amit elvárnak tőlem. Mások nem felelnek meg az elvárásoknak."


  7. Rajongó

   • "Elégedett akarok lenni."
   • "Boldog, lelkes ember vagyok."
   • "Boldog vagyok, de boldogabb lennék, ha mindent megkapnék, amit akarok."


  8. Természetkedvelő

   • "Meg akarom védeni magam."
   • "Erős, határozott ember vagyok."
   • "A túlélésért küzdök; mások kihasználnának, ha hagynám."


  9. Szemlélődő

   • "Lelki békét és teljességet akarok."
   • "Békés, könnyed ember vagyok."
   • "Meg vagyok elégedve a dolgokkal úgy, ahogy vannak. Mások nyomást gyakorolnak rám, hogy változzam."


 2. Hogyan? - Lélek
  • Hogyan döntök?
   • Erkölcs, Neveltetés, Empátia (Együttérzés)
   • Értékrend, Lelkiismeret, Szimpátia (Rokonszenv)
   • Kultúra, Közfelfogás, Racionalitás
   • Azonosítás, Következtetés, Logika
  • Hogyan gyűjtök információt?
   • Jelen, Pillanatok
   • Múlt, Emlékek
   • Képzelet, Fantáziák
   • Jövőkép, Tervek
 3. Mit? - Test
  • Mit kaptam?
   • Adottságok
  • Mit teszek?
   • Táplálkozás
   • Edzés
   • Ápolás

A személyiségtípus nagyon leegyszerűsítve modellezi a lélek működését.

A lélek részei

A lélek négy főbb egységből áll:

 • Tudat: Normál esetben ezt használja az ember
 • Tudatalatti: Ilyen szeretne lenni az ember
 • Tudatlan: Stressz esetén ezt használja az ember
 • Szuper-Tudat: Ilyen nem szeretne lenni az ember
Tudat:
Normál esetben ezt használja az ember
Tudatalatti:
Ilyen szeretne lenni az ember
Tudatlan:
Stressz esetén ezt használja az ember
Szuper-Tudat:
Ilyen nem szeretne lenni az ember


A lélek négy főbb egysége további két-két alegységből áll:
 • Vezető szerep
 • Kiegészítő szerep
Tudat:
Normál esetben ezt használja az ember
Tudatalatti:
Ilyen szeretne lenni az ember
Vezető
szerep:
Erő útja
pozitív véglet
Amiben
biztos
az ember
Vezető
szerep:
Bölcsesség útja
pozitív véglet
Amiben
törekvő
az ember
Kiegészítő
szerep:
Szeretet útja
pozitív véglet
Amiben
felelősség-
teljes

az ember
Kiegészítő
szerep:
Józanság útja
pozitív véglet
Amiben
érzékeny
az ember
Tudatlan:
Stressz esetén ezt használja az ember
Szuper-Tudat:
Ilyen nem szeretne lenni az ember
Vezető
szerep:
Erő útja
negatív véglet
Amiben
aggódó
az ember
Vezető
szerep:
Bölcsesség útja
negatív véglet
Amiben
elkerülő
az ember
Kiegészítő
szerep:
Szeretet útja
negatív véglet
Amiben
kritikus
az ember
Kiegészítő
szerep:
Józanság útja
negatív véglet
Amiben
figyelmetlen
az ember

Tehát a lélek összesen nyolc alegységre osztható:

A tudatban:

 • a vezető szerep azé, amiben biztos az ember,
 • a kiegészítő szerep pedig azé, amiben felelősségteljes az ember.

A tudatlanban:

 • a vezető szerep azé, amiben aggódó az ember,
 • a kiegészítő szerep pedig azé, amiben kritikus az ember.

A tudatalattiban:

 • a vezető szerep azé, amiben törekvő az ember,
 • a kiegészítő szerep pedig azé, amiben érzékeny az ember.

A szuper-tudatban:

 • a vezető szerep azé, amiben elkerülő az ember,
 • a kiegészítő szerep pedig azé, amiben figyelmetlen az ember.
Kognitív funkciók

A döntéshozásban és az információszerzésben szerepet játszó funkciókat kognitív funkcióknak nevezzük. Döntéseket az érzelmeinkre (érzéseinkre) és az értelmünkre (gondolkodásunkra) hagyatkozva hozunk. Információt az érzékelésünkre (látásunkra, hallásunkra, tapintásunkra, szaglásunkra, ízlelésünkre) és a megérzésünkre (intuíciónkra) hagyatkozva szerzünk. • Döntéshozás
  • Érzelem (érzés)
   • Kifelé forduló érzés
    (Feeling exrovert, Fe)
    Erkölcs, neveltetés és empátia (együttérzés) alapján dönt (érvényesít, jóváhagy és kapcsolódik dolgokhoz)
   • Befelé forduló érzés
    (Feeling introvert, Fi)
    Értékrend, lelkiismeret és szimpátia (rokonszenv) alapján dönt (megítél, értékel és felmér dolgokat)
  • Értelem (gondolkodás)
   • Kifelé forduló gondolkodás
    (Thinking extrovert, Te)
    Kultúra, közfelfogás és racionalitás alapján dönt (szabályoz, tervez és végrehajt dolgokat)
   • Befelé forduló gondolkodás
    (Thinking introvert, Ti)
    Azonosítás, következtetés és logika alapján dönt (elnevez, meghatároz és megért dolgokat)
 • Információszerzés
  • Érzékelés (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés)
   • Kifelé forduló érzékelés
    (Sensing extrovert, Se)
    Jelenben és pillanatokban él, infókat gyűjt (magával ragad másokat, megtapasztal dolgokat és élvezi az életet)
   • Befelé forduló érzékelés
    (Sensing introvert, Si)
    Múltban és emlékekben él, infókat rendszerez (megvalósít, ellenőriz és elszámol dolgokat)
  • Megérzés (intuíció)
   • Kifelé forduló megérzés
    (iNtuition extrovert, Ne)
    Képzeletben és fantáziákban él, ötletel (szórakoztat másokat, felidéz és lehetővé tesz dolgokat)
   • Befelé forduló megérzés
    (iNtuition introvert, Ni)
    Jövőképben és tervekben él, ötletet kiválaszt (elképzel, tud és megsejt dolgokat)
A személyiségtípusok jelentése

A személyiségtípus azt modellezi, hogy egy személy hogyan dönt és hogyan gyűjt információt. A döntéshozás és az információ-szerzés tárgyáról és tartalmáról azonban nem mond semmit a személyiségtípus.Nézzünk néhány példát, hogy ez mit jelent és mit nem!

 • A személyiségtípus jellemezhet valakit úgy, hogy „erkölcs, neveltetés és empátia (együttérzés) alapján dönt (érvényesít, jóváhagy és kapcsolódik dolgokhoz)”, azonban a személyiségtípus nem mond semmit arról, hogy az adott személy számára mit jelent az erkölcs és neveltetés.
 • A személyiségtípus jellemezhet valakit úgy, hogy „értékrend, lelkiismeret és szimpátia (rokonszenv) alapján dönt (megítél, értékel és felmér dolgokat)”, azonban a személyiségtípus nem mond semmit arról, hogy az adott személy számára mit jelent az értékrend és lelkiismeret.
 • A személyiségtípus jellemezhet valakit úgy, hogy „kultúra, közfelfogás és racionalitás alapján dönt (szabályoz, tervez és végrehajt dolgokat)”, azonban a személyiségtípus nem mond semmit arról, hogy az adott személy számára mit jelent a kultúra és közfelfogás.
 • A személyiségtípus jellemezhet valakit úgy, hogy „azonosítás, következtetés és logika alapján dönt (elnevez, meghatároz és megért dolgokat)”, azonban a személyiségtípus nem mond semmit arról, hogy az adott személy számára mit jelent az azonosítás és következtetés.
 • A személyiségtípus jellemezhet valakit úgy, hogy „jelenben és pillanatokban él, infókat gyűjt (magával ragad másokat, megtapasztal dolgokat és élvezi az életet)”, azonban a személyiségtípus nem mond semmit arról, hogy az adott személy milyen infókat gyűjt.
 • A személyiségtípus jellemezhet valakit úgy, hogy „múltban és emlékekben él, infókat rendszerez (megvalósít, ellenőriz és elszámol dolgokat)”, azonban a személyiségtípus nem mond semmit arról, hogy az adott személy milyen infókat rendszerez.
 • A személyiségtípus jellemezhet valakit úgy, hogy „képzeletben és fantáziákban él, ötletel (szórakoztat másokat, felidéz és lehetővé tesz dolgokat)”, azonban a személyiségtípus nem mond semmit arról, hogy az adott személy miről ötletel.
 • A személyiségtípus jellemezhet valakit úgy, hogy „jövőképben és tervekben él, ötletet kiválaszt (elképzel, tud és megsejt dolgokat)”, azonban a személyiségtípus nem mond semmit arról, hogy az adott személy milyen ötletet választ ki.

Tehát a döntéshozás és információ-szerzés tárgya és tartalma a szülőktől, a családtól, a rokonoktól, a barátoktól, az ismerősöktől, a tanároktól, az edzőktől, a lelkészektől és a társadalmi környezettől függ.

Életszakaszok és életfeladatok

Az ember élete négy főbb szakaszból áll:

 1. Gyermekkorban az életfeladat az erő útjának bejárása:  • Jó esetben a harcosból / harcosnőből east hős / hősnő lesz
  • Rossznak számít az alábbi három eset:
   • Az életfeladat nem teljesül, azaz a harcosból / harcosnőből east nem lesz hős / hősnő
   • Komfortos véglet esetén a zaklató fiúból / lányból east szadista férfi / nő lesz
   • Stresszes véglet esetén a balek fiúból / lányból east mazochista férfi / nő lesz


 2. Fiatalkorban az életfeladat a szeretet útjának bejárása:  • Jó esetben a szeretetet kapó fiúból / lányból east szeretetet adó apa / anya lesz
  • Rossznak számít az alábbi három eset:
   • Az életfeladat nem teljesül, azaz a szeretetet kapó fiúból / lányból east nem lesz szeretetet adó apa / anya
   • Komfortos véglet esetén az anya kisfiából / apa kislányából east társfüggő szerelmes férfi / nő lesz
   • Stresszes véglet esetén az álmodozó fiúból / lányból east kötődésre képtelen szerelmes férfi / nő lesz


 3. Középkorban az életfeladat a józanság útjának a bejárása:  • Jó esetben a fiú / lány gyermekből east apa (király) / anya (királynő) lesz
  • Rossznak számít az alábbi három eset:
   • Az életfeladat nem teljesül, azaz a fiú / lány gyermekből east nem lesz apa (király) / anya (királynő)
   • Komfortos véglet esetén a követelőző kisfiúból / kislányból east zsarnok uralkodó / uralkodónő lesz
   • Stresszes véglet esetén a nyápic hercegből / hercegnőből east gyengekezű szolgáló / szolgálónő lesz


 4. Időskorban az életfeladat a bölcsesség útjának a bejárása:  • Jó esetben a koraérett fiatal fiúból / lányból east bölcs férfi / nő lesz
  • Rossznak számít az alábbi három eset:
   • Az életfeladat nem teljesül, azaz a koraérett fiatal fiúból / lányból east nem lesz bölcs férfi / nő
   • Komfortos véglet esetén a mindent tudó szélhámos fiúból / lányból east kívülállóként beleavatkozó férfi / nő lesz
   • Stresszes véglet esetén a semmit nem tudó bábfigura fiúból / lányból east ártatlant játszó tagadó férfi / nő lesz


A 16 féle személyiségtípus

Mind a nyolc kognitív funkció minden személyiségtípusban megtalálható csak más-más sorrendben és helyzetben nyilvánul meg. Minden a négy életszakaszban a már meglévő kognitív funkciók mellé egy komfort esetén és egy stressz esetén megnyilvánuló új kognitív funkció adódik hozzá.


Az alábbi gombokra kattintva nézd meg a személyiségtípusok jellemzőit!

Személyiségtípus értelmező

A következőkben interaktívan (listákból választva) megnézhető, hogy egy konkrét személyiségtípusnak hogyan alakulnak az életszakaszai, és milyen két véglet között kell megtalálnia a középutat. Ez abban segíthet, hogy kívülállóként láthatjuk saját magunkat, hogy most hol vagyunk és milyen irányba lenne jó továbblépnünk.

Az alábbi legördülő listából választva nézd meg a személyiségtípusok jellemzőit!Komfort esetén

Amiben biztos.

Amiben felelősségteljes.

Amiben érzékeny.

Amiben törekvő.

Stressz esetén

Amiben aggódó.

Amiben kritikus.

Amiben figyelmetlen.

Amiben elkerülő.


Életfeladat:


Komfortos véglet:

Stresszes véglet:

Középút:


Együttműködés - Taszítás,
Hátráltatás - Vonzás

Minden kapcsolat egyedi és megismételhetetlen. Azonban a személyiségtípusok közötti kapcsolatokat megértve útmutatást kaphatunk konkrét kapcsolataink jobbításához!!!

Az együttműködést, illetve hátráltatást két személy együttes hozzáállásaként értelmezzük egy harmadik személyhez vagy dologhoz.

 • A személyiségtípus-modell szerint azt nevezzük együttműködésnek, ha két személy egy harmadik személlyel vagy dologgal kapcsolatban hasonlóan érez, hasonlóan gondolkodik, hasonlóan érzékel vagy hasonlóan érez meg dolgokat.
 • A személyiségtípus-modell szerint azt nevezzük hátráltatásnak, ha két személy egy harmadik személlyel vagy dologgal kapcsolatban ellentétesen érez, ellentétesen gondolkodik, ellentétesen érzékel vagy ellentétesen érez meg dolgokat.

A vonzást, illetve taszítást két személy egymáshoz való hozzáállásaként értelmezzük.

 • A személyiségtípus-modell szerint azt nevezzük vonzásnak, amikor két személy kapcsolódik egymáshoz érzések, gondolkodás, érzékelés vagy megérzés terén.
 • A személyiségtípus-modell szerint azt nevezzük taszításnak, amikor két személy nem kapcsolódik egymáshoz érzések, gondolkodás, érzékelés vagy megérzés terén.

Mindez a következőképpen nyilvánul meg:

 • Az érzelem (érzés) terén:  • Fe – Fi:
   • Egy harmadik féllel kapcsolatban az „Fe” hátráltatja az „Fi”-t, mert míg az „Fe” erkölcs, neveltetés és empátia (együttérzés) alapján dönt, addig az „Fi” értékrend, lelkiismeret és szimpátia (rokonszenv) alapján dönt.
   • Egymással kapcsolatban az „Fe” vonzza az „Fi”-t, mert az „Fe” érvényesít, jóváhagy és kapcsolódik dolgokhoz, az „Fi” pedig megítél, értékel és felmér dolgokat.
  • Fe – Fe:
   • Egy harmadik féllel kapcsolatban az „Fe” együttműködik az „Fe”-vel, mert mindketten erkölcs, neveltetés és empátia (együttérzés) alapján döntenek.
   • Egymással kapcsolatban az „Fe” taszítja az „Fe”-t, mert nem kapcsolódnak egymáshoz.
  • Fi – Fi:
   • Egy harmadik féllel kapcsolatban az „Fi” együttműködik az „Fi”-vel, mert mindketten értékrend, lelkiismeret és szimpátia (rokonszenv) alapján döntenek.
   • Egymással kapcsolatban az „Fi” taszítja az „Fi”-t, mert nem kapcsolódnak egymáshoz.

 • Az értelem (gondolkodás) terén:  • Te – Ti:
   • Egy harmadik féllel kapcsolatban a „Te” hátráltatja a „Ti”-t, mert míg a „Te” kultúra, közfelfogás és racionalitás alapján dönt, addig a „Ti” azonosítás, következtetés és logika alapján dönt.
   • Egymással kapcsolatban az „Te” vonzza az „Ti”-t, mert a „Te” szabályoz, tervez és végrehajt dolgokat, a „Ti” pedig elnevez, meghatároz és megért dolgokat.
  • Te – Te:
   • Egy harmadik féllel kapcsolatban a „Te” együttműködik a „Te”-vel, mert mindketten kultúra, közfelfogás és racionalitás alapján döntenek.
   • Egymással kapcsolatban az „Te” taszítja az „Te”-t, mert nem kapcsolódnak egymáshoz.
  • Ti – Ti:
   • Egy harmadik féllel kapcsolatban a „Ti” együttműködik a „Ti”-vel, mert mindketten azonosítás, következtetés és logika alapján döntenek.
   • Egymással kapcsolatban az „Ti” taszítja az „Ti”-t, mert nem kapcsolódnak egymáshoz.

 • Az érzékelés (látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés) terén:  • Se – Si:
   • Egy harmadik féllel kapcsolatban az „Se” hátráltatja az „Si”-t, mert míg az „Se” jelenben és pillanatokban él, infókat gyűjt, addig az „Si” múltban és emlékekben él, infókat rendszerez.
   • Egymással kapcsolatban az „Se” vonzza az „Si”-t, mert az „Se” magával ragad másokat, megtapasztal dolgokat és élvezi az életet, az „Si” pedig megvalósít, ellenőriz és elszámol dolgokat.
  • Se – Se:
   • Egy harmadik féllel kapcsolatban az „Se” együttműködik az „Se”-vel, mert mindketten jelenben és pillanatokban élnek, infókat gyűjtenek.
   • Egymással kapcsolatban az „Se” taszítja az „Se”-t, mert nem kapcsolódnak egymáshoz.
  • Si – Si:
   • Egy harmadik féllel kapcsolatban az „Si” együttműködik az „Si”-vel, mert mindketten múltban és emlékekben élnek, infókat rendszereznek.
   • Egymással kapcsolatban az „Si” taszítja az „Si”-t, mert nem kapcsolódnak egymáshoz.

 • A megérzés (intuíció) terén:  • Ne – Ni:
   • Egy harmadik féllel kapcsolatban az „Ne” hátráltatja az „Ni”-t, mert míg az „Ne” képzeletben és fantáziákban él, ötletel, addig az „Ni” jövőképben és tervekben él, ötletet kiválaszt.
   • Egymással kapcsolatban az „Ne” vonzza az „Ni”-t, mert az „Ne” szórakoztat másokat, felidéz és lehetővé tesz dolgokat, az „Ni” pedig elképzel, tud és megsejt dolgokat.
  • Ne – Ne:
   • Egy harmadik féllel kapcsolatban az „Ne” együttműködik az „Ne”-vel, mert mindketten képzeletben és fantáziákban élnek, ötletelnek.
   • Egymással kapcsolatban az „Ne” taszítja az „Ne”-t, mert nem kapcsolódnak egymáshoz.
  • Ni – Ni:
   • Egy harmadik féllel kapcsolatban az „Ni” együttműködik az „Ni”-vel, mert mindketten jövőképben és tervekben élnek, ötletet kiválasztanak.
   • Egymással kapcsolatban az „Ni” taszítja az „Ni”-t, mert nem kapcsolódnak egymáshoz.

A négy fokozat és a mértékek

 • Az azonos kognitív funkciók
  • együttműködnek egymással,
  • ugyanakkor taszítják egymást.
 • Az ellentétes kognitív funkciók
  • hátráltatják egymást,
  • ugyanakkor vonzzák egymást.

Összefoglalva az eddigieket az ember lelkében nyolc szerep van, amelyekben egy-egy, összesen nyolc kognitív funkció helyezkedik el.

Tehát mind a nyolc kognitív funkció megtalálható minden ember lelkében. Azonban személyiségtípusonként más-más ennek a nyolc kognitív funkciónak a sorrendje.

Tudat:
Normál esetben ezt használja az ember
Tudatalatti:
Ilyen szeretne lenni az ember
Vezető
szerep:

Gyermekkor
Erő útja
pozitív véglet
Amiben
biztos
az ember
Vezető
szerep:

Időskor
Bölcsesség útja
pozitív véglet
Amiben
törekvő
az ember
Kiegészítő
szerep:

Fiatalkor
Szeretet útja
pozitív véglet
Amiben
felelősség-
teljes

az ember
Kiegészítő
szerep:

Középkor
Józanság útja
pozitív véglet
Amiben
érzékeny
az ember
Tudatlan:
Stressz esetén ezt használja az ember
Szuper-Tudat:
Ilyen nem szeretne lenni az ember
Vezető
szerep:

Gyermekkor
Erő útja
negatív véglet
Amiben
aggódó
az ember
Vezető
szerep:

Időskor
Bölcsesség útja
negatív véglet
Amiben
elkerülő
az ember
Kiegészítő
szerep:

Fiatalkor
Szeretet útja
negatív véglet
Amiben
kritikus
az ember
Kiegészítő
szerep:

Középkor
Józanság útja
negatív véglet
Amiben
figyelmetlen
az ember

Életszakaszok Fiú Lány Férfi
Gyermekkor harcos harcosnő hős hősnő
Fiatalkor szeretetet kapó fiú szeretetet kapó lány szeretetet adó apa szeretetet adó anya
Középkor fiú gyermek lány gyermek apa (király) anya (királynő)
Időskor koraérett fiatal fiú koraérett fiatal lány bölcs férfi bölcs nő

Ebből következően az együttműködésnek, taszításnak, vonzásnak és hátráltatásnak is négy-négy fokozata van.

Ha az adott kognitív funkció... Együttműködés Taszítás Hátráltatás Vonzás
... ugyanahhoz az életszakaszhoz tartozik Egyetértés, egymás megértése Egymás unalmasnak találása Egymás szempontjainak ellenzése Egymás lelki szükségleteinek betöltése
... "szomszédos életszakaszokhoz" tartozó "vezető - kiegészítő" szerepekhez tartozik Egymás kijavítása Egymás közötti meghittség hiánya Egymás félreértése Versengés egymással
... "nem szomszédos életszakaszokhoz" tartozó "vezető - kiegészítő" szerepekhez tartozik Egymás hasznosnak, de fárasztónak találása Egymás figyelmen kívül hagyása Egyedül maradás a feladatokkal egymás között Egymás lenyűgözése
... "vezető - vezető", vagy "kiegészítő – kiegészítő" szerepekhez tartozik Vezetés - követés egymás között Egymás elkerülése Vezetés - ellenállás egymás között Egymás érdekesnek találásaAz együttműködésnek, taszításnak, vonzásnak és hátráltatásnak is négy-négy fokozata van. Minden fokozat nyolcféleképpen nyilvánulhat meg. A megnyilvánulások mértékeket az eléjük írt szám jelöli. A mértékeket jelölő arányszámok összesítést tesznek lehetővé kapcsolatok illetve csoportok esetén.

 • Együttműködés a következő 4 féleképpen valósulhat meg:
  • Egyetértés, egymás megértése


   • (4) Az egyik személy komfortos ereje és
    a másik személy komfortos ereje
    együttműködnek .
   • (4) Az egyik személy stresszes ereje és
    a másik személy stresszes ereje
    együttműködnek.
   • (3) Az egyik személy komfortos szeretete és
    a másik személy komfortos szeretete
    együttműködnek.
   • (3) Az egyik személy stresszes szeretete és
    a másik személy stresszes szeretete
    együttműködnek.
   • (2) Az egyik személy komfortos józansága és
    a másik személy komfortos józansága
    együttműködnek.
   • (2) Az egyik személy stresszes józansága és
    a másik személy stresszes józansága
    együttműködnek.
   • (1) Az egyik személy komfortos bölcsessége és
    a másik személy komfortos bölcsessége
    együttműködnek.
   • (1) Az egyik személy stresszes bölcsessége és
    a másik személy stresszes bölcsessége
    együttműködnek.
  • Egymás kijavítása


   • (2) Az egyik személy komfortos ereje és
    a másik személy komfortos szeretete
    együttműködnek.
   • (2) Az egyik személy stresszes ereje és
    a másik személy stresszes szeretete
    együttműködnek.
   • (2) Az egyik személy komfortos szeretete és
    a másik személy komfortos ereje
    együttműködnek.
   • (2) Az egyik személy stresszes szeretete és
    a másik személy stresszes ereje
    együttműködnek.
   • (1) Az egyik személy komfortos józansága és
    a másik személy komfortos bölcsessége
    együttműködnek.
   • (1) Az egyik személy stresszes józansága és
    a másik személy stresszes bölcsessége
    együttműködnek.
   • (1) Az egyik személy komfortos bölcsessége és
    a másik személy komfortos józansága
    együttműködnek.
   • (1) Az egyik személy stresszes bölcsessége és
    a másik személy stresszes józansága
    együttműködnek.
  • Egymás hasznosnak, de fárasztónak találása


   • (2) Az egyik személy komfortos ereje és
    a másik személy komfortos józansága
    együttműködnek.
   • (2) Az egyik személy stresszes ereje és
    a másik személy stresszes józansága
    együttműködnek.
   • (1) Az egyik személy komfortos szeretete és
    a másik személy komfortos bölcsessége
    együttműködnek.
   • (1) Az egyik személy stresszes szeretete és
    a másik személy stresszes bölcsessége
    együttműködnek.
   • (2) Az egyik személy komfortos józansága és
    a másik személy komfortos ereje
    együttműködnek.
   • (2) Az egyik személy stresszes józansága és
    a másik személy stresszes ereje
    együttműködnek.
   • (1) Az egyik személy komfortos bölcsessége és
    a másik személy komfortos szeretete
    együttműködnek.
   • (1) Az egyik személy stresszes bölcsessége és
    a másik személy stresszes szeretete
    együttműködnek.
  • Vezetés - követés egymás között


   • (4) Az egyik személy komfortos ereje és
    a másik személy komfortos bölcsessége
    együttműködnek.
   • (4) Az egyik személy stresszes ereje és
    a másik személy stresszes bölcsessége
    együttműködnek.
   • (3) Az egyik személy komfortos szeretete és
    a másik személy komfortos józansága
    együttműködnek.
   • (3) Az egyik személy stresszes szeretete és
    a másik személy stresszes józansága
    együttműködnek.
   • (3) Az egyik személy komfortos józansága és
    a másik személy komfortos szeretete
    együttműködnek.
   • (3) Az egyik személy stresszes józansága és
    a másik személy stresszes szeretete
    együttműködnek.
   • (4) Az egyik személy komfortos bölcsessége és
    a másik személy komfortos ereje
    együttműködnek.
   • (4) Az egyik személy stresszes bölcsessége és
    a másik személy stresszes ereje
    együttműködnek.
 • Taszítás a következő 4 féleképpen valósulhat meg:
  • Egymás unalmasnak találása


   • (4) Az egyik személy komfortos ereje és
    a másik személy komfortos ereje
    egymást taszítják.
   • (4) Az egyik személy stresszes ereje és
    a másik személy stresszes ereje
    egymást taszítják.
   • (3) Az egyik személy komfortos szeretete és
    a másik személy komfortos szeretete
    egymást taszítják.
   • (3) Az egyik személy stresszes szeretete és
    a másik személy stresszes szeretete
    egymást taszítják.
   • (2) Az egyik személy komfortos józansága és
    a másik személy komfortos józansága
    egymást taszítják.
   • (2) Az egyik személy stresszes józansága és
    a másik személy stresszes józansága
    egymást taszítják.
   • (1) Az egyik személy komfortos bölcsessége és
    a másik személy komfortos bölcsessége
    egymást taszítják.
   • (1) Az egyik személy stresszes bölcsessége és
    a másik személy stresszes bölcsessége
    egymást taszítják.
  • Egymás közötti meghittség hiánya


   • (2) Az egyik személy komfortos ereje és
    a másik személy komfortos szeretete
    egymást taszítják.
   • (2) Az egyik személy stresszes ereje és
    a másik személy stresszes szeretete
    egymást taszítják.
   • (2) Az egyik személy komfortos szeretete és
    a másik személy komfortos ereje
    egymást taszítják.
   • (2) Az egyik személy stresszes szeretete és
    a másik személy stresszes ereje
    egymást taszítják.
   • (1) Az egyik személy komfortos józansága és
    a másik személy komfortos bölcsessége
    egymást taszítják.
   • (1) Az egyik személy stresszes józansága és
    a másik személy stresszes bölcsessége
    egymást taszítják.
   • (1) Az egyik személy komfortos bölcsessége és
    a másik személy komfortos józansága
    egymást taszítják.
   • (1) Az egyik személy stresszes bölcsessége és
    a másik személy stresszes józansága
    egymást taszítják.
  • Egymás figyelmen kívül hagyása


   • (2) Az egyik személy komfortos ereje és
    a másik személy komfortos józansága
    egymást taszítják.
   • (2) Az egyik személy stresszes ereje és
    a másik személy stresszes józansága
    egymást taszítják.
   • (1) Az egyik személy komfortos szeretete és
    a másik személy komfortos bölcsessége
    egymást taszítják.
   • (1) Az egyik személy stresszes szeretete és
    a másik személy stresszes bölcsessége
    egymást taszítják.
   • (2) Az egyik személy komfortos józansága és
    a másik személy komfortos ereje
    egymást taszítják.
   • (2) Az egyik személy stresszes józansága és
    a másik személy stresszes ereje
    egymást taszítják.
   • (1) Az egyik személy komfortos bölcsessége és
    a másik személy komfortos szeretete
    egymást taszítják.
   • (1) Az egyik személy stresszes bölcsessége és
    a másik személy stresszes szeretete
    egymást taszítják.
  • Egymás elkerülése


   • (4) Az egyik személy komfortos ereje és
    a másik személy komfortos bölcsessége
    egymást taszítják.
   • (4) Az egyik személy stresszes ereje és
    a másik személy stresszes bölcsessége
    egymást taszítják.
   • (3) Az egyik személy komfortos szeretete és
    a másik személy komfortos józansága
    egymást taszítják.
   • (3) Az egyik személy stresszes szeretete és
    a másik személy stresszes józansága
    egymást taszítják.
   • (3) Az egyik személy komfortos józansága és
    a másik személy komfortos szeretete
    egymást taszítják.
   • (3) Az egyik személy stresszes józansága és
    a másik személy stresszes szeretete
    egymást taszítják.
   • (4) Az egyik személy komfortos bölcsessége és
    a másik személy komfortos ereje
    egymást taszítják.
   • (4) Az egyik személy stresszes bölcsessége és
    a másik személy stresszes ereje
    egymást taszítják.
 • Hátráltatás a következő 4 féleképpen valósulhat meg:
  • Egymás szempontjainak ellenzése


   • (4) Az egyik személy komfortos ereje és
    a másik személy komfortos ereje
    egymást hátráltatják.
   • (4) Az egyik személy stresszes ereje és
    a másik személy stresszes ereje
    egymást hátráltatják.
   • (3) Az egyik személy komfortos szeretete és
    a másik személy komfortos szeretete
    egymást hátráltatják.
   • (3) Az egyik személy stresszes szeretete és
    a másik személy stresszes szeretete
    egymást hátráltatják.
   • (2) Az egyik személy komfortos józansága és
    a másik személy komfortos józansága
    egymást hátráltatják.
   • (2) Az egyik személy stresszes józansága és
    a másik személy stresszes józansága
    egymást hátráltatják.
   • (1) Az egyik személy komfortos bölcsessége és
    a másik személy komfortos bölcsessége
    egymást hátráltatják.
   • (1) Az egyik személy stresszes bölcsessége és
    a másik személy stresszes bölcsessége
    egymást hátráltatják.
  • Egymás félreértése


   • (2) Az egyik személy komfortos ereje és
    a másik személy komfortos szeretete
    egymást hátráltatják.
   • (2) Az egyik személy stresszes ereje és
    a másik személy stresszes szeretete
    egymást hátráltatják.
   • (2) Az egyik személy komfortos szeretete és
    a másik személy komfortos ereje
    egymást hátráltatják.
   • (2) Az egyik személy stresszes szeretete és
    a másik személy stresszes ereje
    egymást hátráltatják.
   • (1) Az egyik személy komfortos józansága és
    a másik személy komfortos bölcsessége
    egymást hátráltatják.
   • (1) Az egyik személy stresszes józansága és
    a másik személy stresszes bölcsessége
    egymást hátráltatják.
   • (1) Az egyik személy komfortos bölcsessége és
    a másik személy komfortos józansága
    egymást hátráltatják.
   • (1) Az egyik személy stresszes bölcsessége és
    a másik személy stresszes józansága
    egymást hátráltatják.
  • Egyedül maradás a feladatokkal egymás között


   • (2) Az egyik személy komfortos ereje és
    a másik személy komfortos józansága
    egymást hátráltatják.
   • (2) Az egyik személy stresszes ereje és
    a másik személy stresszes józansága
    egymást hátráltatják.
   • (1) Az egyik személy komfortos szeretete és
    a másik személy komfortos bölcsessége
    egymást hátráltatják.
   • (1) Az egyik személy stresszes szeretete és
    a másik személy stresszes bölcsessége
    egymást hátráltatják.
   • (2) Az egyik személy komfortos józansága és
    a másik személy komfortos ereje
    egymást hátráltatják.
   • (2) Az egyik személy stresszes józansága és
    a másik személy stresszes ereje
    egymást hátráltatják.
   • (1) Az egyik személy komfortos bölcsessége és
    a másik személy komfortos szeretete
    egymást hátráltatják.
   • (1) Az egyik személy stresszes bölcsessége és
    a másik személy stresszes szeretete
    egymást hátráltatják.
  • Vezetés - ellenállás egymás között


   • (4) Az egyik személy komfortos ereje és
    a másik személy komfortos bölcsessége
    egymást hátráltatják.
   • (4) Az egyik személy stresszes ereje és
    a másik személy stresszes bölcsessége
    egymást hátráltatják.
   • (3) Az egyik személy komfortos szeretete és
    a másik személy komfortos józansága
    egymást hátráltatják.
   • (3) Az egyik személy stresszes szeretete és
    a másik személy stresszes józansága
    egymást hátráltatják.
   • (3) Az egyik személy komfortos józansága és
    a másik személy komfortos szeretete
    egymást hátráltatják.
   • (3) Az egyik személy stresszes józansága és
    a másik személy stresszes szeretete
    egymást hátráltatják.
   • (4) Az egyik személy komfortos bölcsessége és
    a másik személy komfortos ereje
    egymást hátráltatják.
   • (4) Az egyik személy stresszes bölcsessége és
    a másik személy stresszes ereje
    egymást hátráltatják.
 • Vonzás a következő 4 féleképpen valósulhat meg:
  • Egymás lelki szükségleteinek betöltése


   • (4) Az egyik személy komfortos ereje és
    a másik személy komfortos ereje
    egymást vonzzák.
   • (4) Az egyik személy stresszes ereje és
    a másik személy stresszes ereje
    egymást vonzzák.
   • (3) Az egyik személy komfortos szeretete és
    a másik személy komfortos szeretete
    egymást vonzzák.
   • (3) Az egyik személy stresszes szeretete és
    a másik személy stresszes szeretete
    egymást vonzzák.
   • (2) Az egyik személy komfortos józansága és
    a másik személy komfortos józansága
    egymást vonzzák.
   • (2) Az egyik személy stresszes józansága és
    a másik személy stresszes józansága
    egymást vonzzák.
   • (1) Az egyik személy komfortos bölcsessége és
    a másik személy komfortos bölcsessége
    egymást vonzzák.
   • (1) Az egyik személy stresszes bölcsessége és
    a másik személy stresszes bölcsessége
    egymást vonzzák.
  • Versengés egymással


   • (2) Az egyik személy komfortos ereje és
    a másik személy komfortos szeretete
    egymást vonzzák.
   • (2) Az egyik személy stresszes ereje és
    a másik személy stresszes szeretete
    egymást vonzzák.
   • (2) Az egyik személy komfortos szeretete és
    a másik személy komfortos ereje
    egymást vonzzák.
   • (2) Az egyik személy stresszes szeretete és
    a másik személy stresszes ereje
    egymást vonzzák.
   • (1) Az egyik személy komfortos józansága és
    a másik személy komfortos bölcsessége
    egymást vonzzák.
   • (1) Az egyik személy stresszes józansága és
    a másik személy stresszes bölcsessége
    egymást vonzzák.
   • (1) Az egyik személy komfortos bölcsessége és
    a másik személy komfortos józansága
    egymást vonzzák.
   • (1) Az egyik személy stresszes bölcsessége és
    a másik személy stresszes józansága
    egymást vonzzák.
  • Egymás lenyűgözése


   • (2) Az egyik személy komfortos ereje és
    a másik személy komfortos józansága
    egymást vonzzák.
   • (2) Az egyik személy stresszes ereje és
    a másik személy stresszes józansága
    egymást vonzzák.
   • (1) Az egyik személy komfortos szeretete és
    a másik személy komfortos bölcsessége
    egymást vonzzák.
   • (1) Az egyik személy stresszes szeretete és
    a másik személy stresszes bölcsessége
    egymást vonzzák.
   • (2) Az egyik személy komfortos józansága és
    a másik személy komfortos ereje
    egymást vonzzák.
   • (2) Az egyik személy stresszes józansága és
    a másik személy stresszes ereje
    egymást vonzzák.
   • (1) Az egyik személy komfortos bölcsessége és
    a másik személy komfortos szeretete
    egymást vonzzák.
   • (1) Az egyik személy stresszes bölcsessége és
    a másik személy stresszes szeretete
    egymást vonzzák.
  • Egymás érdekesnek találása


   • (4) Az egyik személy komfortos ereje és
    a másik személy komfortos bölcsessége
    egymást vonzzák.
   • (4) Az egyik személy stresszes ereje és
    a másik személy stresszes bölcsessége
    egymást vonzzák.
   • (3) Az egyik személy komfortos szeretete és
    a másik személy komfortos józansága
    egymást vonzzák.
   • (3) Az egyik személy stresszes szeretete és
    a másik személy stresszes józansága
    egymást vonzzák.
   • (3) Az egyik személy komfortos józansága és
    a másik személy komfortos szeretete
    egymást vonzzák.
   • (3) Az egyik személy stresszes józansága és
    a másik személy stresszes szeretete
    egymást vonzzák.
   • (4) Az egyik személy komfortos bölcsessége és
    a másik személy komfortos ereje
    egymást vonzzák.
   • (4) Az egyik személy stresszes bölcsessége és
    a másik személy stresszes ereje
    egymást vonzzák.
Összesítés

A mértékeket jelölő arányszámok összesítést tesznek lehetővé kapcsolatok illetve csoportok esetén.

A következő táblázatban a számok a két személy megegyező kognitív funkcióihoz tartoznak.

A zöld háttérszín az együttműködést és a taszítást jelöli. (Öszesen: 72 pont)

A piros háttérszín a vonzást és a hátráltatást jelöli. (Öszesen: 72 pont)

1. \ 2.
személy
Komfortos
Erő
Komfortos
Szeretet
Komfortos
Józanság
Komfortos
Bölcsesség
Stresszes
Erő
Stresszes
Szeretet
Stresszes
Józanság
Stresszes
Bölcsesség
Komfortos
Erő
4 2 2 4 4 2 2 4
Komfortos
Szeretet
2 3 3 1 2 3 3 1
Komfortos
Józanság
2 3 2 1 2 3 2 1
Komfortos
Bölcsesség
4 1 1 1 4 1 1 1
Stresszes
Erő
4 2 2 4 4 2 2 4
Stresszes
Szeretet
2 3 3 1 2 3 3 1
Stresszes
Józanság
2 3 2 1 2 3 2 1
Stresszes
Bölcsesség
4 1 1 1 4 1 1 1
Kapcsolattípusok

Ha csak a személyiségtípusokat vesszük figyelembe, akkor összesen 16 x 16 / 2 = 128 féle kapcsolat létezik. Ezek a kapcsolatok a fenti jellemzők alapján 16 féle szerepbe és 14 féle kapcsolattípusba sorolhatók.

Együttműködésen alapuló kapcsolatok,
amelyek taszítással járnak
Vonzáson alapuló kapcsolatok,
amelyek hátráltatással járnak
Vegyes kapcsolatok Aszimmetrikus kapcsolatok
Kettős Rejtély Szomszéd Felügyelő - Felügyelt
Azonos Kontraszt Útitárs
Tükörkép Kiegészítő Ellenző Jótevő - Haszonélvező
Tevékeny Ellentétes Káprázat

Együttműködésen alapuló kapcsolatok,
amelyek taszítással járnak:

 • Kettős típusú kapcsolat
  • Együttműködés: 39% (28/72)
   • Vezetés - követés egymás között: 100% (28/28)
  • Taszítás: 39% (28/72)
   • Egymás elkerülése: 100% (28/28)
  • Hátráltatás: 0% (0/72)
  • Vonzás: 0% (0/72)  1. \ 2.
  személy
  Komfortos
  Erő
  Komfortos
  Szeretet
  Komfortos
  Józanság
  Komfortos
  Bölcsesség
  Stresszes
  Erő
  Stresszes
  Szeretet
  Stresszes
  Józanság
  Stresszes
  Bölcsesség
  Komfortos
  Erő
  4
  Komfortos
  Szeretet
  3
  Komfortos
  Józanság
  3
  Komfortos
  Bölcsesség
  4
  Stresszes
  Erő
  4
  Stresszes
  Szeretet
  3
  Stresszes
  Józanság
  3
  Stresszes
  Bölcsesség
  4

 • Azonos típusú kapcsolat
  • Együttműködés: 28% (20/72)
   • Egyetértés, egymás megértése: 100% (20/20)
  • Taszítás: 28% (20/72)
   • Egymás unalmasnak találása: 100% (20/20)
  • Hátráltatás: 0% (0/72)
  • Vonzás: 0% (0/72)  1. \ 2.
  személy
  Komfortos
  Erő
  Komfortos
  Szeretet
  Komfortos
  Józanság
  Komfortos
  Bölcsesség
  Stresszes
  Erő
  Stresszes
  Szeretet
  Stresszes
  Józanság
  Stresszes
  Bölcsesség
  Komfortos
  Erő
  4
  Komfortos
  Szeretet
  3
  Komfortos
  Józanság
  2
  Komfortos
  Bölcsesség
  1
  Stresszes
  Erő
  4
  Stresszes
  Szeretet
  3
  Stresszes
  Józanság
  2
  Stresszes
  Bölcsesség
  1

 • Tükörkép típusú kapcsolat
  • Együttműködés: 17% (12/72)
   • Egymás kijavítása: 100% (12/12)
  • Taszítás: 17% (12/72)
   • Egymás közötti meghittség hiánya: 100% (12/12)
  • Hátráltatás: 0% (0/72)
  • Vonzás: 0% (0/72)  1. \ 2.
  személy
  Komfortos
  Erő
  Komfortos
  Szeretet
  Komfortos
  Józanság
  Komfortos
  Bölcsesség
  Stresszes
  Erő
  Stresszes
  Szeretet
  Stresszes
  Józanság
  Stresszes
  Bölcsesség
  Komfortos
  Erő
  2
  Komfortos
  Szeretet
  2
  Komfortos
  Józanság
  1
  Komfortos
  Bölcsesség
  1
  Stresszes
  Erő
  2
  Stresszes
  Szeretet
  2
  Stresszes
  Józanság
  1
  Stresszes
  Bölcsesség
  1

 • Tevékeny típusú kapcsolat
  • Együttműködés: 17% (12/72)
   • Egymás hasznosnak, de fárasztónak találása: 100% (12/12)
  • Taszítás: 17% (12/72)
   • Egymás figyelmen kívül hagyása: 100% (12/12)
  • Hátráltatás: 0% (0/72)
  • Vonzás: 0% (0/72)  1. \ 2.
  személy
  Komfortos
  Erő
  Komfortos
  Szeretet
  Komfortos
  Józanság
  Komfortos
  Bölcsesség
  Stresszes
  Erő
  Stresszes
  Szeretet
  Stresszes
  Józanság
  Stresszes
  Bölcsesség
  Komfortos
  Erő
  2
  Komfortos
  Szeretet
  1
  Komfortos
  Józanság
  2
  Komfortos
  Bölcsesség
  1
  Stresszes
  Erő
  2
  Stresszes
  Szeretet
  1
  Stresszes
  Józanság
  2
  Stresszes
  Bölcsesség
  1

Vonzáson alapuló kapcsolatok,
amelyek hátráltatással járnak:

 • Rejtély típusú kapcsolat
  • Együttműködés: 0% (0/72)
  • Taszítás: 0% (0/72)
  • Hátráltatás: 39% (28/72)
   • Vezetés - ellenállás egymás között: 100% (28/28)
  • Vonzás: 39% (28/72)
   • Egymás érdekesnek találása: 100% (28/28)  1. \ 2.
  személy
  Komfortos
  Erő
  Komfortos
  Szeretet
  Komfortos
  Józanság
  Komfortos
  Bölcsesség
  Stresszes
  Erő
  Stresszes
  Szeretet
  Stresszes
  Józanság
  Stresszes
  Bölcsesség
  Komfortos
  Erő
  4
  Komfortos
  Szeretet
  3
  Komfortos
  Józanság
  3
  Komfortos
  Bölcsesség
  4
  Stresszes
  Erő
  4
  Stresszes
  Szeretet
  3
  Stresszes
  Józanság
  3
  Stresszes
  Bölcsesség
  4

 • Kontraszt típusú kapcsolat
  • Együttműködés: 0% (0/72)
  • Taszítás: 0% (0/72)
  • Hátráltatás: 28% (20/72)
   • Egymás szempontjainak ellenzése: 100% (20/20)
  • Vonzás: 28% (20/72)
   • Egymás lelki szükségleteinek betöltése: 100% (20/20)  1. \ 2.
  személy
  Komfortos
  Erő
  Komfortos
  Szeretet
  Komfortos
  Józanság
  Komfortos
  Bölcsesség
  Stresszes
  Erő
  Stresszes
  Szeretet
  Stresszes
  Józanság
  Stresszes
  Bölcsesség
  Komfortos
  Erő
  4
  Komfortos
  Szeretet
  3
  Komfortos
  Józanság
  2
  Komfortos
  Bölcsesség
  1
  Stresszes
  Erő
  4
  Stresszes
  Szeretet
  3
  Stresszes
  Józanság
  2
  Stresszes
  Bölcsesség
  1

 • Kiegészítő típusú kapcsolat
  • Együttműködés: 0% (0/72)
  • Taszítás: 0% (0/72)
  • Hátráltatás: 17% (12/72)
   • Egymás félreértése: 100% (12/12)
  • Vonzás: 17% (12/72)
   • Versengés egymással: 100% (12/12)  1. \ 2.
  személy
  Komfortos
  Erő
  Komfortos
  Szeretet
  Komfortos
  Józanság
  Komfortos
  Bölcsesség
  Stresszes
  Erő
  Stresszes
  Szeretet
  Stresszes
  Józanság
  Stresszes
  Bölcsesség
  Komfortos
  Erő
  2
  Komfortos
  Szeretet
  2
  Komfortos
  Józanság
  1
  Komfortos
  Bölcsesség
  1
  Stresszes
  Erő
  2
  Stresszes
  Szeretet
  2
  Stresszes
  Józanság
  1
  Stresszes
  Bölcsesség
  1

 • Ellentétes típusú kapcsolat
  • Együttműködés: 0% (0/72)
  • Taszítás: 0% (0/72)
  • Hátráltatás: 17% (12/72)
   • Egyedül maradás a feladatokkal egymás között: 100% (12/12)
  • Vonzás: 17% (12/72)
   • Egymás lenyűgözése: 100% (12/12)  1. \ 2.
  személy
  Komfortos
  Erő
  Komfortos
  Szeretet
  Komfortos
  Józanság
  Komfortos
  Bölcsesség
  Stresszes
  Erő
  Stresszes
  Szeretet
  Stresszes
  Józanság
  Stresszes
  Bölcsesség
  Komfortos
  Erő
  2
  Komfortos
  Szeretet
  1
  Komfortos
  Józanság
  2
  Komfortos
  Bölcsesség
  1
  Stresszes
  Erő
  2
  Stresszes
  Szeretet
  1
  Stresszes
  Józanság
  2
  Stresszes
  Bölcsesség
  1

Vegyes kapcsolatok:

 • Szomszéd típusú kapcsolat
  • Együttműködés: 14% (10/72)
   • Egyetértés, egymás megértése: 50% (10/20)
  • Taszítás: 14% (10/72)
   • Egymás unalmasnak találása: 50% (10/20)
  • Hátráltatás: 22% (16/72)
   • Vezetés - ellenállás egymás között: 57% (16/28)
  • Vonzás: 22% (16/72)
   • Egymás érdekesnek találása: 57% (16/28)  1. \ 2.
  személy
  Komfortos
  Erő
  Komfortos
  Szeretet
  Komfortos
  Józanság
  Komfortos
  Bölcsesség
  Stresszes
  Erő
  Stresszes
  Szeretet
  Stresszes
  Józanság
  Stresszes
  Bölcsesség
  Komfortos
  Erő
  4
  Komfortos
  Szeretet
  3
  Komfortos
  Józanság
  2
  Komfortos
  Bölcsesség
  4
  Stresszes
  Erő
  4
  Stresszes
  Szeretet
  3
  Stresszes
  Józanság
  2
  Stresszes
  Bölcsesség
  4

 • Útitárs típusú kapcsolat
  • Együttműködés: 14% (10/72)
   • Egyetértés, egymás megértése: 50% (10/20)
  • Taszítás: 14% (10/72)
   • Egymás unalmasnak találása: 50% (10/20)
  • Hátráltatás: 17% (12/72)
   • Vezetés - ellenállás egymás között: 43% (12/28)
  • Vonzás: 17% (12/72)
   • Egymás érdekesnek találása: 43% (12/28)  1. \ 2.
  személy
  Komfortos
  Erő
  Komfortos
  Szeretet
  Komfortos
  Józanság
  Komfortos
  Bölcsesség
  Stresszes
  Erő
  Stresszes
  Szeretet
  Stresszes
  Józanság
  Stresszes
  Bölcsesség
  Komfortos
  Erő
  4
  Komfortos
  Szeretet
  3
  Komfortos
  Józanság
  3
  Komfortos
  Bölcsesség
  1
  Stresszes
  Erő
  4
  Stresszes
  Szeretet
  3
  Stresszes
  Józanság
  3
  Stresszes
  Bölcsesség
  1

 • Ellenző típusú kapcsolat
  • Együttműködés: 22% (16/72)
   • Vezetés - követés egymás között: 57% (16/28)
  • Taszítás: 22% (16/72)
   • Egymás elkerülése: 57% (16/28)
  • Hátráltatás: 14% (10/72)
   • Egymás szempontjainak ellenzése: 50% (10/20)
  • Vonzás: 14% (10/72)
   • Egymás lelki szükségleteinek betöltése: 50% (10/20)  1. \ 2.
  személy
  Komfortos
  Erő
  Komfortos
  Szeretet
  Komfortos
  Józanság
  Komfortos
  Bölcsesség
  Stresszes
  Erő
  Stresszes
  Szeretet
  Stresszes
  Józanság
  Stresszes
  Bölcsesség
  Komfortos
  Erő
  4
  Komfortos
  Szeretet
  3
  Komfortos
  Józanság
  2
  Komfortos
  Bölcsesség
  4
  Stresszes
  Erő
  4
  Stresszes
  Szeretet
  3
  Stresszes
  Józanság
  2
  Stresszes
  Bölcsesség
  4
 • Káprázat típusú kapcsolat
  • Együttműködés: 17% (12/72)
   • Vezetés - követés egymás között: 43% (12/28)
  • Taszítás: 17% (12/72)
   • Egymás elkerülése: 43% (12/28)
  • Hátráltatás: 14% (10/72)
   • Egymás szempontjainak ellenzése: 50% (10/20)
  • Vonzás: 14% (10/72)
   • Egymás lelki szükségleteinek betöltése: 50% (10/20)  1. \ 2.
  személy
  Komfortos
  Erő
  Komfortos
  Szeretet
  Komfortos
  Józanság
  Komfortos
  Bölcsesség
  Stresszes
  Erő
  Stresszes
  Szeretet
  Stresszes
  Józanság
  Stresszes
  Bölcsesség
  Komfortos
  Erő
  4
  Komfortos
  Szeretet
  3
  Komfortos
  Józanság
  3
  Komfortos
  Bölcsesség
  1
  Stresszes
  Erő
  4
  Stresszes
  Szeretet
  3
  Stresszes
  Józanság
  3
  Stresszes
  Bölcsesség
  1

Aszimmetrikus kapcsolatok:

 • Felügyelő - Felügyelt típusú kapcsolat
  • Együttműködés: 8% (6/72)
   • Egymás kijavítása: 50% (6/12)
  • Taszítás: 8% (6/72)
   • Egymás közötti meghittség hiánya: 50% (6/12)
  • Hátráltatás: 8% (6/72)
   • Egyedül maradás a feladatokkal egymás között: 50% (6/12)
  • Vonzás: 8% (6/72)
   • Egymás lenyűgözése: 50% (6/12)  1. személy: Felügyelő

  2. személy: Felügyelt

  1. \ 2.
  személy
  Komfortos
  Erő
  Komfortos
  Szeretet
  Komfortos
  Józanság
  Komfortos
  Bölcsesség
  Stresszes
  Erő
  Stresszes
  Szeretet
  Stresszes
  Józanság
  Stresszes
  Bölcsesség
  Komfortos
  Erő
  2
  Komfortos
  Szeretet
  2
  Komfortos
  Józanság
  1
  Komfortos
  Bölcsesség
  1
  Stresszes
  Erő
  2
  Stresszes
  Szeretet
  2
  Stresszes
  Józanság
  1
  Stresszes
  Bölcsesség
  1

 • Jótevő - Haszonélvező típusú kapcsolat
  • Együttműködés: 8% (6/72)
   • Egymás hasznosnak, de fárasztónak találása: 50% (6/12)
  • Taszítás: 8% (6/72)
   • Egymás figyelmen kívül hagyása: 50% (6/12)
  • Hátráltatás: 8% (6/72)
   • Egymás félreértése: 50% (6/12)
  • Vonzás: 8% (6/72)
   • Versengés egymással: 50% (6/12)  1. személy: Jótevő

  2. személy: Haszonélvező

  1. \ 2.
  személy
  Komfortos
  Erő
  Komfortos
  Szeretet
  Komfortos
  Józanság
  Komfortos
  Bölcsesség
  Stresszes
  Erő
  Stresszes
  Szeretet
  Stresszes
  Józanság
  Stresszes
  Bölcsesség
  Komfortos
  Erő
  2
  Komfortos
  Szeretet
  1
  Komfortos
  Józanság
  2
  Komfortos
  Bölcsesség
  1
  Stresszes
  Erő
  2
  Stresszes
  Szeretet
  1
  Stresszes
  Józanság
  2
  Stresszes
  Bölcsesség
  1

Kapcsolattípus elemzés

Válassz egy-egy személyiségtípust az alábbi két legördülő listából, hogy megnézd a személyiségtípusok kapcsolatát:

1. Személy:


2. Személy:Fontos következtetés

A személyiségtípusok közötti kapcsolattípusok csak a felek ösztönös viselkedéseit írják le, tehát azt, hogy mi történik, ha a felek nem fordítanak energiát a kapcsolatuk építésére. A kapcsolattípusok ismeretét arra lehet felhasználni, hogy kívülről láthatjuk a kapcsolatainkat, hogy konkrétan hogyan fordítsunk energiát a kapcsolataink építésére. Nem csak az a fontos, hogy fordítunk-e energiát a kapcsolatainkra, hanem az is számít, hogy az energia-ráfordítást hogyan tesszük.


Személyiségtípus-modellek és személyiségtípusok

Többféle személyiségtípus-modell létezik, melyek megfeleltethetők egymásnak. Az alábbi táblázatban a sorok a személyiségtípus-modellek, az oszlopok pedig a személyiségtípusok.

Hippokratész
Galénosz
kolerikus Hippokratész
Galénosz
szangvinikus Hippokratész
Galénosz
flegmatikus Hippokratész
Galénosz
melankolikus Hippokratész
Galénosz
Jung extrovertált
gondolkodó
érzékelő
extrovertált
érző
érzékelő
extrovertált
gondolkodó
megérző
extrovertált
érző
megérző
Jung extrovertált
érzékelő
gondolkodó
extrovertált
érzékelő
érző
extrovertált
megérző
gondolkodó
extrovertált
megérző
érző
Jung introvertált
érzékelő
gondolkodó
introvertált
érzékelő
érző
introvertált
megérző
gondolkodó
introvertált
megérző
érző
Jung introvertált
gondolkodó
érzékelő
introvertált
érző
érzékelő
introvertált
gondolkodó
megérző
introvertált
érző
megérző
Jung
DISC meghatározó kezdeményezően
meghatározó
gondosan
meghatározó
stabilan
meghatározó
DISC meghatározóan
kezdeményező
kezdeményező gondosan
kezdeményező
stabilan
kezdeményező
DISC meghatározóan
gondos
kezdeményezően
gondos
gondos stabilan
gondos
DISC meghatározóan
stabil
kezdeményezően
stabil
gondosan
stabil
stabil DISC
D DI DC DS ID I IC IS CD CI C CS SD SI SC S
Myers-Briggs ESTJ ESFJ ENTJ ENFJ Myers-Briggs ESTP ESFP ENTP ENFP Myers-Briggs ISTJ ISFJ INTJ INFJ Myers-Briggs ISTP ISFP INTP INFP Myers-Briggs
Socionics ESTj
LSE
ESFj
ESE
ENTj
LIE
ENFj
EIE
Socionics ESTp
SLE
ESFp
SEE
ENTp
ILE
ENFp
IEE
Socionics ISTp
SLI
ISFp
SEI
INTp
ILI
INFp
IEI
Socionics ISTj
LSI
ISFj
ESI
INTj
LII
INFj
EII
Socionics
Big 5 (OCEAN) társaság-
kedvelő,
racionális,
óvatos,
hatékony
társaság-
kedvelő,
együttérző,
óvatos,
szervezett
energikus,
racionális,
kíváncsi,
hatékony
energikus,
együttérző,
kíváncsi,
szervezett
Big 5 (OCEAN) társaság-
kedvelő,
következetes,
kritikus,
hanyag
társaság-
kedvelő,
következetes,
barátságos,
extravagáns
energikus,
találékony,
kritikus,
hanyag
energikus,
találékony,
barátságos,
extravagáns
Big 5 (OCEAN) zárkózott,
óvatos,
racionális,
hatékony
zárkózott,
óvatos,
együttérző,
szervezett
magányos,
kíváncsi,
racionális,
hatékony
magányos,
kíváncsi,
együttérző,
szervezett
Big 5 (OCEAN) zárkózott,
kritikus,
következetes,
hanyag
zárkózott,
barátságos,
következetes,
extravagáns
magányos,
kritikus,
találékony,
hanyag
magányos,
barátságos,
találékony,
extravagáns
Big 5 (OCEAN)
Elnevezés megvalósító
felügyelő,
dzsungel-
harcos

hozzáértő
gondoskodó,
előfutár,
támogató

stratégiai
mozgósító,
értelmi szerző,
főnök
belelátó
mentor,
tempódiktáló


Elnevezés gyors
népszerűsítő,
lenyűgöző,
rábeszélő

motiváló
előadó,
közönség-
kedvenc,
szórakoztató
felfedező
feltaláló,
stratéga,
látnok

leleplező
szószóló,
harmónia-
teremtő,
ügyvéd
Elnevezés tervező
kivizsgáló,
kísérletező,
felülvizsgáló

védelmező
támogató,
kiértékelő,
védő

átlátó
igazgató,
gerinces,
stratéga

előrelátó
fejlesztő,
kritikus
gondolkodó,
bölcs
Elnevezés elemző
kezelő,
specialista,
szakmunkás

alkotó
létrehozó,
készséges,
művész

tervező
elméletalkotó,
zászlóvivő,
mérnök

harmonizáló
tisztázó,
stabilizáló,
álmodó

Elnevezés
Vezető Konzul Parancsnok Főszereplő Vállalkozó Szórakoztató Vitázó Kampányfőnök Logisztikus Védő Építész Védőügyvéd Virtuóz Kalandvágyó Tudós Mediátor
Szolgáltatások

Magánszemélyeknek

 • Támogató beszélgetés szakmaválasztáshoz
 • Támogató beszélgetés karriertervezéshez
 • Támogató beszélgetés konfliktuskezeléshez
 • Támogató beszélgetés kapcsolatrendezéshez

Cégeknek

 • Munkatársak kapcsolatainak javítása
 • Munkakörök és munkafolyamatok optimalizálása a személyiségtípusok figyelembevételével
 • Termék vagy szolgáltatás minőségének javítása a személyiségtípusok kapcsolatának figyelembevételével
 • Együttműködés növelése a cégen belül
 • Ügyfelek elégedettségének növelése
 • Beszállítók hatékonyságának növelése

Elérhetőség

Személyiségtípusok

person Brosch Balázs

phone_android +36 20 775 8240

email broschbalazs@gmail.com

 • check_circle_outline Témában jártas személy
 • block Nem pszichológus
 • block Nem lelkész